Трафикът на хора като криминален бизнес

Safe Return Bg copy

Настоящият проект се осъществява в партньорство с TRILATERAL RESEARCH & CONSULTING LLP (Великобритания) – водеща организация, Свободният университет в Брюксел – VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (Белгия), Университетът в Тилбург (Холандия), Съветът на Балтийските държави (Швеция), Националната агенция за борба с трафика на хора (Румъния), Кипърската полиция (Кипър), Ла Страда Интернешънъл (Холандия).

Проектът цели да подпомогне всички заинтересовани страни в борбата с трафика на хора, една от най-мащабните криминални индустрии в света, като оцени и консолидира информацията, отнасяща се до извършителите и трафика като бизнес. Проектът се фокусира върху действията, извършени от трафикантите, като се цели да се разбере структурата, социалните връзки, начина на действие, пътищата и технологиите, свързани с различните видове трафик на хора. Въз основа на анализа за поведението на извършителите, проектът стреми да идентифицира с по-голяма точност кой е в опасност да попадне в трафик на хора, както и кой би бил податлив да бъде въвлечен като извършител във веригата за трафик на хора (включително тези, които самите са били жертви на трафик).

През 2014г. екипът на Фондация „Асоциация Анимус” реализира следните дейности:

1. Допринесе за „Доклад за различните аспекти, свързани с трафика на хора (географските пътища и начина на действие) и неговите възможни развития в отговор на правоприлагането”.
2. Проведе интервюта с лица, осъдени за трафик на хора, с жертви на трафик и адвокати на жертви и извършители с изследователска цел.
3. Допринесе за „Доклад как влиянието на външни социални, политически и икономически фактори и влиянието на други криминални индустрии се отразява върху феномена трафик”.
4. Допринесе за „Преглед на Европейските проекти – добри практики в борбата с трафика на хора”.