Жертва на трафик започва принудително изпълнение срещу трафиканта си

085F503A-66BF-496D-A781-06C1824271B9

Жертва на трафик на хора, клиент на фондация „Асоциация Анимус“, започва принудително изпълнение срещу трафиканта, който е осъден да й плати обезщетение. Пострадалата К. Д., за която вече писахме, има да получава сумата 8 000 лв за морални вреди от тежкото правонарушение. Осъденият мъж напусна работата си, след като работодателят му започна да удържа вноски в полза на К. Д., и от няколко месеца липсват официални, регистрирани в НАП, негови трудови договори. Поради това, възможността да плати доброволно за него приключва.

Определена е дата от частен съдебен изпълнител, на която ще се пристъпи към принудително изпълнение на вземането, като ще се направи опис на движимите вещи в къщата на трафиканта, както и на двата му автомобила, след което ще организира тяхната продан. В хода на наказателния процес, беше установено, че парите, изработвани от пострадалата К.Д. чрез проституция, са били изцяло харчени от осъдения трафикант, с които той е закупувал вещи за себе си, например плазмен телевизор, лаптоп, коли и др. По случая работят адвокат Наташа Добрева и ЧСИ Радост Горанова-Чолакова.