Author Archives: Animus

Второ обучение по Проект „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“

На 16-17.04.2015 год. в Конферентна зала на хотел „Реал“ – гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2 беше проведено обучение на тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие” Организация: Фондация „Джендър алтернативи“ Партньор: Фондация „Асоциация Анимус“ – София Обучението беше предназначено за социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ в област Пловдив – от […]

» Прочетете повече

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява обучение за работа на гореща телефонна линия

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява обучение за работа на гореща телефонна линия. Условия за участие в обучението: – Желание за трупане на опит и развитие в сферата на психологическото консултиране – Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването – Желание за практически опит в подпомагането на хора Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02/ 8130250. […]

» Прочетете повече

Конкурс за консултант на деца и младежи на телефонна линия за деца

Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за подбор на консултант деца и младежи на телефонна линия за деца.  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Завършена бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните специалности: Психология, Социални дейности, Педагогика. Интерес към работата с деца и юноши и към психологическото консултиране Отлични комуникативни умения Добра компютърна грамотност Умения за работа в екип […]

» Прочетете повече

Обучение на тема “Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране”

Надя Кожухарова и Димитър Германов – психолози и психотерапевти от Фондация “Асоциация Анимус”, проведоха 2-дневно обучение на тема “Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране” в гр. София. Обучението се фокусира върху теми като съдържание и процес в комуникацията с клиентите, рамка на психологическото консултиране, преносни и контрапреносни отношения, приципи на дългосрочна […]

» Прочетете повече

„Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ – подход, основан на правата на човека“

Първа Експертна среща за адвокати в България На 31 Март Фондация „Асоциация Анимус” съвместно с Нидерладският Хелзински (НХК) Комитет организираха в София първата Експертна среща за адвокати по теми, свързани с трафика на хора. Тя е първата от поредица работни срещи, които целят да подготвят адвокати, които да предоставят специализирана правна помощ на жертви на трафик на хора и да […]

» Прочетете повече

Екипът на кампания „Да бъдеш Баща“ получи приз „Проект на годината 2014“ в социалната сфера

В юбилейния десети конкурс Проект на годината , организиран от Фондация Лале, бяха номинирани 30 проекта от цяла България. Проектите са представени от граждански организации и партньори, финансиращи организации, членове на екипа, доброволци и граждани, участвали в дейностите. Призът „Проект на годината 2014“ бе официално връчен на Асоциация Родители и партньори в проекта за координиращата роля по Национална кампания „Да […]

» Прочетете повече

„Асоциация Анимус“ набира доброволци за работа на Национална гореща телефонна линия за хора пострадали от насилие – 02/981 76 86

Фондация „Асоциация Анимус“ набира доброволци за работа на Национална гореща телефонна линия за хора пострадали от насилие – 02/981 76 86 Условия за кандидатстване: – Желание за трупане на опит и развитие в сферата на психологическото консултиране – Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването – Желание за практически опит в подпомагането на хора – Готовност за доброволческа […]

» Прочетете повече

Обучение на тема „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“

На 6-7 и 13-14 март психолози от Фондация „Асоциация Анимус” проведоха обучения с учители от детски градини на тема „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“. Тези обучения са част от Националната кампания „Да бъдеш баща” и целят повишаване на информираността и чувствителността по отношение на значението на бащинската фигура в развитието на детето, както и изработване […]

» Прочетете повече

„Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

Фондация „Асоциация Анимус“, в партниьорство с Фондация „Джендър алтернативи“, проведе семинар на 20.02.2015 в Пловдив, за обмяна на опит по проект „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“. Семинарът беше на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие” Таргет група: съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО […]

» Прочетете повече

NGOs&Co: Сътрудничество между НПО и бизнес-сектора в борбата с трафика на хора

На 20 февруари Фондация асоциация Анимус организира работна среща „NGOs&Co“, която имаше за цел да постави началото на дискусия и сътрудничество между неправителствения сектор, бизнес сектора и държавните институции в борбата с трудовата експлоатация и трафика на хора. Тъй като България е страна на произход на жертви на трафик поради факта, че много българи търсят работа в чужбина, най-добър партньор […]

» Прочетете повече
1 2 3 4 7