Национална кампания „Да бъдеш Баща“

4 kampaniya-za-bashtite

Ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство прави по-добър живота не само на децата и жените, но и на самите мъже 

Обединение от 10 неправителствени организации стартираха кампания „Да бъдеш баща“ през септември 2014 г. Нейната цел е да насочи общественото внимание върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.

Да бъдеш Баща” е част от международна кампания MenCare – a global fatherhood campaign, която се провежда в над 20 страни от 5 континента. MenCare се стреми да подкрепя мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници с оглед на пълноценно развитие на децата. В България кампанията се реализира с подкрепата на OAK Foundation.

В рамките на кампания „Да бъдеш баща“ Фондация „Асоциация Анимус“провежда серия от обучения за учители от детски градини и за социални работници с цел развиване на по-голяма чувствителност към ролята на мъжете и разработване на добри практики за активното им включване в живота на децата.

Влиянието на мъжете за пълноценното развитие на децата е съществено. На света има приблизително 3,5 млрд.  мъже и всички те са различни – високи и ниски, богати и бедни… Има обаче нещо, което обединява огромен брой от тях: 4 от всеки 5 мъже са нечии бащи. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца в ролята си на доведени бащи, братя, чичовци, дядовци, учители, наставници, треньори или просто приятели.

Първите проучвания на бащинството в България показват, че най-често тласнати от желанието си да осигуряват парите вкъщи, все още много мъже в България остават извън грижите за децата[1].

За да подкрепят татковците, партньорите в кампанията „Да бъдеш Баща“ инициираха заснемането на първия професионален видеоклип в подкрепа на бащинството в България. По интригуващ и емоционален начин той показва моменти от живота на бащи и техните деца и ни окуражава да се замислим колко важна е тази връзка.

Основни партньори: Фондация „Асоциация Анимус“, „Български център за джендър изследвания“, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „За Нашите Деца“, „Институт по социални дейности и практики“, Фондация „Лале“, Национална мрежа за децата, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ (основен координатор), „Център за изследвания и политики за жените“.

––––––––––

[1] Национално представително социологическо изследване: „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за деца – 2014“ (http://mencare.bg/sociologichesko-prouchvane-naglasi-bashtinstvo/) и Нагласи към бащинството  в България – 2012 (http://mencare.bg/prouchvania-bashtinstvo/)