Речта на омразата и насилието в българското общество нараства

На 12 юли 2016 г. Диляна Маркова, експерт международни програми и застъпничество във фондация „Асоциация Анимус“, присъства на конференция „Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на омразата: резултати и поуки“, организирана от институт „Отворено общество“. Беше представено национално представително социологическо изследване, според което през 2016 година разпространението на речта на омразата в българското общество се увеличава за сметка на намаляващата съпротива срещу това […]

» Прочетете повече

Генералният секретар на ООН обяви създаването на фонд за борба с насилието над деца

Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун обяви създаването на фонд, предназначен за борба с насилието над деца. Бан огласи учредяването на Глобално партньорство за прекратяване на насилието срещу деца. То обединява правителства, фондации, академични институции и частния сектор в опит да се сложи край на посегателствата над деца: експлоатацията, трафика, както и насилието при въоръжени конфликти. В създадения попечителски фонд в подкрепа на партньорството първи дарител […]

» Прочетете повече

Мрежа за работа – Net4Work

На 28.06.2015 г. Надя Дедова от Фондация ”Асоциация Анимус” присъства на заключителната среща по проект „Мрежа за работа – Net4Work” в Американския информационен център (American Corner) в Столична библиотека. Фондация ”Асоциация Анимус” партнира на фондация „Because” за изпълнение на проектните дейности. На срещата бяха представени работата и постиженията през последната една година и се обсъдиха възможностите за подобряване на процеса […]

» Прочетете повече

Зловредни практики срещу млади жени и момичета с акцент върху ранните бракове

На 09.06.2015 г. се проведе поредната експертна среща на тема „Зловредни практики срещу млади жени и момичета с акцент върху ранните бракове” по проект JUST/2013/DAP/AG/5539 “Всичко за безопасността”. На срещата присъстваха представители на Столична община, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Център за изследване на демокрацията, Национална мрежа на здравните медиатори и Фондация” Асоциация Анимус”. На срещата бяха обсъдени добри практики […]

» Прочетете повече

ОБУЧЕНИЕ: Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

На 20,21 и 22.07.2016г. в гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация, ще се проведе обучение на тема „Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика“.   Цели на обучението: Процеса на промяна: защо им е на хората да се променят? Кога го правят? Как? Как можем да ги подпомогнем в този процес? Синдром на родителското отчуждение: прояви […]

» Прочетете повече

ОБУЧЕНИЕ: Работа по случаи на сексуално насилие над деца

На 18, 19 и 20.07.2016г. в гр. Царево, в Българо-германския център за професионално обучение, ще се проведе обучение на тема  „Работа по случаи на сексуално насилие над деца“.   Цели на обучението: Развиване на нагласи на чувствителност към сексуалното насилие; Умения за разпознаване различните форми на сексуално насилие над деца; Разпознаване симптомите на травмата и умения за изграждане на хипотези […]

» Прочетете повече

Социална работа при случаи на домашно насилие

В периода 20-22 юни 2016г, в гр. Царево, в базата на Българо- германски център за професионално обучение се проведе обучение на тема Социална работа при случаи на домашно насилие. Обучението е по проект „Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашното насилие”, финансиран от Фондация ОАК, в партьорство с Сдружение “Екатерина Каравелова”, гр. Силистра. Обучители в обучението […]

» Прочетете повече

Наличие на свободни места в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява, че в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“ има свободни места за настаняване на жени, жертви на насилие и техните деца.

» Прочетете повече

Посещение на Първата дама на Германия Даниела Шат

На 22.06.2016г. имахме удоволствието да посрещнем Първата дама на Федерална Република Германия Даниела Шат. Бяха обсъдени актуални и интересни въпроси, свързани с проблемите на българското общество, проблемите с жени и деца в неравностойно положение, както и тези, свързани с трафика на хора. В хода на дискусията се постави  и въпроса за трудностите, с които се среща фондацията, както и успехите, […]

» Прочетете повече

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява конкурс за консултант на телефонна линия за деца 116 111

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява конкурс за подбор на консултант на телефонна линия за деца 116 111.   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Завършена бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните специалности: Психология, Социални дейности, Педагогика. Интерес към работата с деца и юноши и към психологическото консултиране Отлични комуникативни умения Добра компютърна грамотност Умения за работа в екип Готовност […]

» Прочетете повече
1 2 3 13