„Зовът на децата зад затворените врати”

Да си родител е голямо щастие, но и голямо предизвикателство. Успехите и провалите на децата се  преживяват като успех и провал на самите РОДИТЕЛИ.  Често страха, болката, разочарованието и безсилието от страна на родителите се изразяват в агресия и насилие. Ние, психолозите знаем, че от това никой в семейството не печели, но много може да се изгуби.

По този повод Фондация "Асоциация Анимус" съвместно със Сдружение "Институт за социални дейности и практики" стартира кампания, която дава глас на децата, жертви и свидетели на агресията у дома, да изразят мислите и чувствата си отвъд затворените врати. Кампанията е част от проект БОДРОЗИ - Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво (съ-финансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на ЕС 856836-BODROZI-REC, AG2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018)

С тази активна кампания също се стремим да насърчим диалога между деца и родители в продължение и на кампанията „Мили татко”. Защото думите са много по-силни от шамарите.

☑️Подкрепете кампанията, като споделите поста и харесате страницата Бодрози - реакция при случаи на домашно насилие над деца!
☑️Потърсете информация и идеи за подкрепа на родители на https://sapibg.org/bg и https://animusassociation.org/

☑️На лични съобщения в страницата във Фейсбук може да споделите за ваш проблем и да получите консултация, насока и посредничество за връзка с компетентни професионалисти.

В кампанията са използвани точни цитати на деца жертви на насилие, с които двете организации работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията. Имената на децата са конфиденциални.

https://nmd.bg/zovat-na-detsata-zad-zatvorenite-vrati/

За децата - жертви или свидетели на домашно насилие, „изборът“ често е между жертва или насилник…
Целта на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” е да насочи вниманието към децата, които са жертви или свидетели на домашно насилие, показвайки колко болка, гняв, обич и вина има в думите, които казват и да насочи родителите към ресурси и специалисти, които са в тяхна помощ и подкрепа.

 

Момичетата и жените по-често стават жертви на домашно насилие, но и момчетата поемат недетски отговорности.

 

Редица изследвания доказват, че децата - жертви или свидетели на домашно насилие често са извършители на насилие, както в детството си, така и в зряла възраст.
Добрата новина е, че тази мрачна прогноза може да бъде избегната с помощта на психолози и социални работници.

Децата имат потребност от сигурност, за да могат да растат и да развият целия си потенциал.
Несигурността при малките деца може да има тежки последици за психичното здраве, включително безпокойство, чувство на безнадеждност, депресия, употреба на наркотици и алкохол. Тези последици могат да се проявят в различни периоди от живота.

Децата, които са жертви или свидетели на домашно насилие често бягат в света на фантазиите.
Проблемно е, когато това доведе до приемане на външния свят като враждебен.

Децата, които са жертви или свидетели на насилие, често се чувстват отговорни за ситуацията и се стремят да оправдават родителя-насилник.
„Срастват” се с чувството на вина и дори в зрелия си живот се държат така, сякаш заслужават да бъдат наказвани.

Децата жертви или свидетели на насилие могат да се държат агресивно в училище или обратното – да бъдат изключително сковани, пасивни и неспособни да се защитят.

За децата - жертви или свидетели на домашно насилие, „изборът“ често е между жертва или насилник…

Страданието от насилието остава и след насилието. Да си задаваш въпроси може да помогне.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.

В кампанията са използвани точни цитати на деца, с които ИСДП (SAPI) Институт по социални дейности и практики и Animus Association Foundation работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията.