ЕСПЧ ще тълкува правната дефиниция на домашно насилие в стратегическо дело на Зона ЗаКрила

Използвайки правната подкрепа на Зона ЗаКрила – София, жертва на домашно насилие подаде оплакване в Европейския съд по правата на човека, за това че българският Наказателен кодекс не съответства на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация спрямо жените (CEDAW) и на самата Конвенция за правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС). Жалбоподателката твърди, че всеки побой, извършен в […]

» Прочетете повече

Наличие на свободни места в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява, че в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“ има 3 свободни места за настаняване на жени, жертви на насилие и техните деца. Кризисният център „Света Петка” представлява комплекс от социални услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за хотелско настаняване, предоставяне на конферентна зала и кетъринг за провеждане на обучение в област Кърджали на 28 – 29.04.2021г. със следните изисквания: – хотелско настаняване – за 10 човека – конферентна зала – за 20 човека – предоставяне на […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за хотелско настаняване, предоставяне на конферентна зала и кетъринг за провеждане на обучение в област Хасково на 26 – 27.04.2021г. със следните изисквания: – хотелско настаняване – за 10 човека – конферентна зала – за 20 човека – предоставяне на […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за хотелско настаняване, предоставяне на конферентна зала и кетъринг за провеждане на обучение в област Ямбол на 20 – 21.04.2021г. със следните изисквания: – хотелско настаняване – за 10 човека – конферентна зала – за 20 човека – предоставяне на […]

» Прочетете повече

Работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие

Фондация „Асоциация Анимус“ набира доброволни сътрудници за работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие 029817686/080018676 Условия за кандидатстване: – интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването; – желание за практически опит в директната работа с хора; – готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично; – навършени 21 години; – обявата е […]

» Прочетете повече

„Паспорт“ за социални умения и емоционална интелигентност

  През месец януари фондация „Асоциация Анимус“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, стартира изпълнението на проект „ПАСПОРТ” за социални умения и емоционална интелигентност. Основната цел е да се предостави на училищата цялостна приложима онлайн програма за насърчаване на психичното здраве на учениците, емоционалната интелигентност и способностите им да развиват и ползват разнообразни стратегии за справяне с житейски трудности, […]

» Прочетете повече

Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето № 054-01-111/04.12.2020 г.

Становище на фондация „Асоциация Анимус“ във връзка с внесения на 4 декември 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето от г-н Александър Сиди и група народни представители, с който се предлагат мащабни и широко обхватни промени в политиката на държавата по отношение на закрилата на детето.

» Прочетете повече

Първа среща на партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms

На 19 и 20 ноември 2020 г. партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия, проведоха първата си среща. Срещата се организира и проведе онлайн през платфoрмата ZOOM, а партньорите изготвиха и обсъдиха работния план по проекта. В рамките на двата дни, […]

» Прочетете повече
1 3 4 5 6 7 32