Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния

RightsAtWork_logo_0217Времетраене на проекта: Септември 2016 г. – Август 2018 г.

Асоциация „Анимус” е партньор в изпълнението на проект „Права на работното място” заедно  с „Ла Страда Интернешънъл” (Холандия), СОМО (Холандия), „Феъруърк” (Холандия), „Ла Страда Полша” и „Ейдром” (Румъния).

Проектът  има за цел да предотврати трудовата експлоатация, особено тежките й проявления в трафика на хора и да подобри идентификацията на случаи на експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния, както на граждани на тези страни, така и на мигранти. Целева група на проекта са представители на синдикати, държавни институции, неправителствени организации и експерти в областта на борбата с трафика на хора. Допълнително проектът цели да противодейства на нарушенията на правата на труд чрез повишаване на знанията относно трудовата експлоатацията и ролята на бизнеса, както и повишаване на капацитета на работещите, синдикатите, както и неправителствените организации работещи в сферата на човешките права и превенцията с трафика на хора в България, Полша и Румъния.