Национална телефонна линия за деца

Ако си дете и вече си се обаждал на Националната телефонна линия за деца 116 111, можеш да ни кажеш мнението си за разговора тук: Твоето мнение е важно за нас!

Националната телефонна линия за деца (НТЛД) предлага информиране, консултиране и помощ на деца във връзка с широк спектър от проблеми. Тя функционира чрез Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 при Държавна агенция за закрила на детето. Понастоящем линията се управлява от Фондация ‘Асоциация Анимус’ след спечелен конкурс по ЗОП.

116 111 е с национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Функционира 24 часа в денонощието. Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца. Екип от специално подготвени консултанти поемат обажданията на линията денонощно, като предоставят на обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични ресурси и начини за справяне с различни проблеми.

Ежемесечно на НТЛД се приемат над 9000 повиквания. Линията предоставя възможност както деца, така и възрастни да подават информация за деца в риск. Така тя действа в посока улесняване на достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства и популяризиране тяхното функциониране; идентифицирането на деца в риск и съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила; подобряването на координацията и взаимодействието между институциите и органите, имащи отношение към закрилата на децата и грижите за тях.

Националната телефонна линия за деца има и своя електронна страница, на която се предлага консултиране по имейл.

Националната телефонна линия за деца 116 111 отбеляза осем години от старта си. За целия този период програмата е управлявана от Фондация „Асоциация Анимус” след спечелени конкурси по ЗОП.

През месец май 2015 г бе осигурена възможност за увеличаване броя консултанти, така че да може се отговаря на повече обаждания. Съответно, за 2015 бе отбелязан най-големият брой приети обаждания – 108 852. Линията се ползва преди всичко от тийнейджъри и проблемите, за които търсят помощ са разнообразни – трудности в междуличностните и семейните отношения, психосоциални проблеми, насилие и тормоз. През 2015 г делът на пълнолетните клиенти на линията нарастна значително – белег както за нейната популярност, така и за нуждата от повече и специфични услуги в общността.