Author Archives: Animus

Обучение на тема „Кризисна интервенция при преживяно домашно насилие и трафик”

На 29ти и 30ти януари в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. София, беше проведено обучение на тема „Кризисна интервенция при преживяно домашно насилие и трафик”, с обучители Катя Кръстанова и Надя Кожухарова – психолози от Фондация “Асоциация Анимус”. Включиха се психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и по-широк кръг специалисти, консултиращи […]

» Прочетете повече

Обучение на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

На 22-23 януари, в Пловдив, се проведе обучение на социални работници за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството за защита на правата и интересите на децата пострадали от домашно насилие, което се организира в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Обучители бяха двама експерти на Фондация „Асоциация Анимус” и един на Фондация „Джендър […]

» Прочетете повече

Конкурс за консултант на деца и младежи на телефонна линия за деца

Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за подбор на консултант деца и младежи на телефонна линия за деца.  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Завършена бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните специалности: Психология, Социални дейности, Педагогика. Интерес към работата с деца и юноши и към психологическото консултиране Отлични комуникативни умения Добра компютърна грамотност Умения за работа в екип […]

» Прочетете повече

„Асоциация Анимус” започна изпълнението на проект за помощ на жертвите на трафик на хора

Днес официално стартира проект „Повишаване на ефективността на институциите при реферирането, обгрижването, закрилата и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора чрез практическото прилагане на Трансграничния механизъм за насочване и обгрижване на жертви на трафик“. Той се изпълнява в сътрудничество между ДАНС, Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Асоциация Анимус”. Проектът се основава на разбирането, че […]

» Прочетете повече

Интервю с Надя Кожухарова: Престъплението „трафик на хора“

Международната асоциация „Ла Страда“ (La Strada International) е европейска мрежа от независими неправителствени организации, които работят в сферата на превенцията на трафика на хора и подкрепата на жертвите. В нея членуват организации от България, Беларус, Чехия, Македония, Молдова, Полша, Украйна и Холандия. „Ла Страда“ отделя специално внимание на жените от Централна, Източна и Югоизточна Европа, а основната й цел е […]

» Прочетете повече

Интервю с Мария Чомарова: Домашното и сексуалното насилие вече не са тема табу

Фондация „Асоциация Анимус“, в която хиляди жени и деца – жертви на домашно и сексуално насилие, са намерили помощ, тази година отбелязва 20-годишен юбилей. Асоциацията е основана от специалисти, които могат да помогнат на нуждаещите се – психолози, психотерапевти, социални работници. През тези две десетилетия организацията създаде много оазиси, където хората търсят подкрепа и спокойствие – „Център за консултиране, психотерапия и психоанализа“, Гореща телефонна линия за преживели насилие, Кризисен център […]

» Прочетете повече

Национална конференция на Фондация „Асоциация Анимус“ в рамките на проект „ОВЛАСТЯВАЩА ГРИЖА“

Фондация „Асоциация Анимус“ организира национална конференция по повод представянето на разработена и пилотирана методология за овластяване на момичета, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа,в борбата с насилието срещу жени, която ще се проведе на 17.12.2014 г. от 15.00 ч. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – град София, ул. „Лада” №2.Националната конференция се организира […]

» Прочетете повече

Проектът TRACE с 2 нови важни доклада за трафика на хора

Проектът TRACE Trafficking as A Criminal Enterprise (трафикът като престъпен бизнес) изнесе два нови доклада свързани с трафика на хора: Преглед на изпълнението на стратегията на ЕС за трафик на хора от страни членки на ЕС Доклад на макро и микро анализ на трафика на хора TRACE е двугодишен проект, финансиран от ЕС, който се провежда в периода май 2014 г. – […]

» Прочетете повече

20 години Фондация „Асоциация Анимус”

300x250-animus-20-godini

20 години Фондация „Асоциация Анимус” – 20 години достъпни психотерапевтични и консултативни услуги за 127 467 души   Фондация „Асоциация Анимус” за последните 20 г. е помогнала на 127 000 деца, възрастни и семейства. Организацията към момента е най-големият доставчик на психотерапевтични и консултативни услуги. 1994 г.  Стартиране на първата по рода си в България програма за психотерапия и кризисна интервенция за […]

» Прочетете повече

Мария Чомарова: Ако бъдат подкрепени и им се даде възможност, децата имат какво да кажат

Мария Чомарова e психоаналитичен психотерапевт. Работи с деца и възрастни във Фондация „Асоциация Анимус”. Tя е и международен експерт по детското участие в рамките на проект: „ Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца”, финансиран от програма „Основни права и гражданство” на ЕС. Кристина Ненова: Здравейте, г-жо Чомарова! Като директор на най-големия доставчик на […]

» Прочетете повече
1 2 3 4 5 7