Author Archives: Animus

Процедура за открит избор на изпълнител за предоставяне на супервизии

Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферта за предоставяне на супервизия по случаи на деца и техните родители във връзка с преживян тормоз в училище. Поканата е във връзка с проект по договор, сключен между Европейската комисия и Фондация „Асоциация Анимус” JUST/2013/DAP/AG/5372 „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави […]

» Прочетете повече

DMS кампания за „Приятелите на Зипи“

campaign pictures_Zippy

За кампанията: Фондация „Асоциация Анимус” стартира дарителска кампания в подкрепа на една иновативна програма за психично здрави деца, наречена „Приятелите на Зипи”. Защо го правим: „Приятелите на Зипи” е училищна програма с доказана ефективност в превенцията на насилието и агресията в училище. За първи път тази програма се осъществява в България благодарение на усилията на Фондация „Асоциация Анимус”. Това се […]

» Прочетете повече

Разпознаване и превенция на тормоза в училище

bullying Bg

ДЕТСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА КЪМ РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ – JUST/2013/DAP/AG/5372 Фондация „Асоциация Анимус” изпълнява проект, чиято цел е да изследва и предотвратява тормоза в училище, като се стремим самите ученици да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда, лишена от насилие. Проектът „Въвеждане на подход, основан на детското участие, за ранна идентификация и […]

» Прочетете повече

Обява за работа

rabota pri nas

Описание и изисквания: Фондация „Асоциация Анимус” търси да назначи социален работник и медицинска сестра на 4-часова заетост в Център за застъпничество и подкрепа на деца „Зона заКрила”. Работата на центъра е насочена към деца, преживели насилие и травма и техните семейства и цели въвеждане на интегриран подход, обединяващ добри психологически, социални, медицински и юридически практики.   Основни отговорности на социалния […]

» Прочетете повече

Обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие

На 2 и 3 юли 2015г., Фондация „Джендър алтернативи“ в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“, проведоха в гр. София обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита на правата на жертвите на домашно насилие. Обучението беше организирано в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство […]

» Прочетете повече

Търсим доброволци

campaign pictures_dobrovolci

Фондация „Асоциация Анимус” приветства и насърчава отговорни личности, желаещи да дарят от времето и уменията си като доброволци към различните програми на организацията. Най- динамичните ни програми, предлагащи най- голям брой възможности на търсещите доброволческа дейност, са  Кризисен център „Света Петка”, Гореща телефонна линия за пострадали от насилие и Комплекс за социални услуги за деца и семейства. Предлагаме различни варианти […]

» Прочетете повече

Дискусия №2 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“

discusia #2

На 27.05.2015 фондация „Джендър алтернативи“, в партньорсто с фондация „Асоциация Анимус“, проведоха втора дискусия със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”, по Проект №BG05/755 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“. Таргет група: студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, […]

» Прочетете повече

Обучение – Работа по случаи на сексуално насилие над деца

Фондацията организира обучение на тема: Работа по случаи на сексуално насилие над деца ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 6-ти – 8- ми ЮЛИ 2015г. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Царево в базата на Българо-Германски център за професионално обучение ОБУЧИТЕЛ: Катя Кръстанова- клиничен психолог и психотерапевт към Фондация „Асоциация Анимус” с доказан теоретичен и практичен опит. Обучението е предназначено за: o работещи в Центрове […]

» Прочетете повече

Обучение – Работа с трудни клиенти

Фондацията организира обучение на тема: Работа с трудни клиенти ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 8-ти – 10- ми ЮЛИ 2015г. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Царево в базата на Българо-Германски център за професионално обучение ОБУЧИТЕЛ: Димитър Германов- психолог и психотерапевт, с доказан теоретичен и практичен опит. Обучението е предназначено за: o работещи в Центрове за обществена подкрепа – психолози и социални работници и […]

» Прочетете повече
1 2 3 7