България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие

На 21.04. министър Екатерина Захариева подписа Истанбулската конвенция от името на България в присъствието на генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд. С присъединяването си към Конвенцията България се задължава да вземе мерки за предотвратяване и справяне със всички форми на насилие, породено от неравенството между половете.Подписването на т.нар. „Истанбулска конвенция“ е изключително важна стъпка за България и за Европа като цяло.

5af293c7325b310c7be255da4625e3ae

снимка: Министерство на правосъдието