Отбелязваме Международния ден за борба с трафика на хора – 30 юли

Днес отбелязваме Международния ден за борба с трафика на хора. Символът на кампанията е синьо сърце, изразяващо тъгата на жертвите на трафик. То напомня на света за студеното сърце на онези, които купуват и продават човешки същества. Синият цвят показва ангажимента на Обединените нации за борба с това престъпление, което лишава хората от техните права, достойнство и разрушава мечтите им.

Трафикът на хора е престъпление, което експлоатира жени, деца и мъже за многобройни цели. Според Международната организация на труда 21 милиона души са жертви на принудителен труд в световен мащаб. Тази оценка включва и жертви на трафик на хора за трудова и сексуална експлоатация.

Всяка страна по света е засегната от трафика на хора, независимо дали е страна на произход, транзит или дестинация за жертви. Почти една трета от всички жертви на трафик на хора по света са деца, а жените и момичетата съставляват 71% от жертвите, се посочва в доклад на ООН.
Animus_fb_0717-2

През 2010 г. на Общото събрание на ООН се приема Световния план за действие за борба с трафика на хора, като призова правителствата по света да предприемат координирани и последователни мерки за преодоляване на съвременното робство. Планът призовава за интегриране на борбата срещу трафика на хора в общите програми на ООН, за да се стимулира развитието и да се засили сигурността в световен мащаб. Една от ключовите разпоредби на плана е създаването на Доброволен доверителен фонд на ООН за жертви на трафик, особено жени и деца.