„Асоциация Анимус“ набира доброволни сътрудници за Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие

15FD0B3D-A7A7-4398-A2E5-C2D41E3D6FDD

Фондация „Асоциация Анимус“ набира доброволни сътрудници за Национала гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие 029817686/080018676

 Условия за кандидатстване:

  • интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването;
  • желание за практически опит в директната работа с хора;
  • готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично;
  • навършени 21 години;
  • обявата е за кандидати от София – град и София – област.

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02/ 8130250, за да бъде насрочен час за интервю.

За одобрените на интервю кандидати – ще бъде организиран интензивен тренинг – от 05.11.2018г. до 09.11.2018г., който продължава пет дни, обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри.

Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Национална Горещата телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността.

Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална Гореща телефонна линия за пострадали от насилие продължава до 02.11.2018г.

 

За контакти и допълнителна информация: Жана Савова

Тел: 02/ 8130250, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа

e-mail: 029817686@animusassociation.org