„Асоциация Анимус“ набира доброволци за „Гореща телефонна линия за пострадали от насилие“

1_hotline1

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС” НАБИРА ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ХОРА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ – 02/9817686/080018676

Условия за кандидатстване:

– интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването;

– желание за практически опит в директната работа с хора;

– готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично;

– навършени 21 години;

– обявата е за кандидати от София – град и София – област.

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02/ 8130250, за да бъде насрочен час за интервю.

За одобрените на интервю кандидати – ще бъде организиран интензивен тренинг – от 20.03.2017г. до 24.03.2017г., който продължава пет дни и обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри.

Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Национална Горещата телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността.

Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална Гореща телефонна линия за пострадали от насилие продължава до 17.03.2017г.

За контакти и допълнителна информация: Рая Венциславова

Тел: 02/ 8130250, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа

e-mail: 029817686@animusassociation.org