„Асоциация Анимус“ отбелязва Европейския ден за борба с трафика на хора с международно обучение

По повод Европейския ден за борба с трафика на хора, „Асоциация Анимус“ ви кани 18.10.2017 г., СРЯДА, от 09:00 ч., в Хотел Хилтън, зала Вихрен, на откриването на  международно обучение за индетификация на трудова експлоатация и взаимодействие с държавните институции и неправителствени организации.

Фондация „Асоциация Анимус” е партньор в международен проект „Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния“, заедно с „Ла Страда Интернешънъл” (Холандия), СОМО (Холандия), „Феъруърк” (Холандия), „Ла Страда Полша” и „Ейдром” (Румъния).

21766537_10214289548976639_4487290031229988009_n

В тази връзка и по повод 18 Октомври, Европейския ден за борба с трафика на хора, на 18 и 19 октомври 2017 г. ще се проведе международно обучение за повишаване на капацитета за идентификация на случаи на трудова експлоатация и взаимодействието на държавните институции и неправителствените организации. Обучението ще бъде открито от г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Надежда Стойчева, директор на фондация „Асоциация Анимус”, представители на Офиса на Омбудсмана, Министерство на труда и социалната политика и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Европейският ден за борба с трафика на хора се отбелязва за 10-та поредна година в България и фондация „Асоциация Анимус” ще го отбележи и тази година заедно с 15 неправителствени организации, участващи в обучението. Самото обучение е част от проект, който има за цел да предотврати трудовата експлоатация, особено тежките й проявления в трафика на хора и да подобри идентификацията на случаи на експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния, както на граждани на тези страни, така и на мигранти. Допълнително проектът цели да противодейства на нарушенията на правата на труд чрез повишаване на знанията какво всъщност представлява трудовата експлоатация и каква е ролята на бизнеса.

Повишаване на капацитета на работниците, синдикатите и неправителствените организации, работещи в сферата на човешките права и превенцията на трафика на хора е сред основните цели на проекта.

Проектът е финансиран от Холандското министерство на външните работи.

image001