Кръгла маса на тема „Трудова експлоатация vs. Трудови права в България – законодателна рамка и предизвикателства”

На 15 януари 2018 г., от 11:00 ч., фондация „Асоциация Анимус” и Омбудсманът Мая Манолова организират в партньорство кръгла маса на тема „Трудова експлоатация vs. Трудови права в България – законодателна рамка и предизвикателства“.

Събитието се реализира в рамките международен проект „Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния“, в партньорство с „Ла Страда Интернешънъл” (Холандия), СОМО (Холандия), „Феъруърк” (Холандия), „Ла Страда Полша” и „Ейдром” (Румъния). Проектът има за цел да предотврати трудовата експлоатация, особено тежките й проявления в трафика на хора и да подобри идентификацията на случаи на експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния, както на граждани на тези страни, така и на мигранти.

Проектът е финансиран от Холандското министерство на външните работи.

image001

Поводът за кръглата маса е, че през последните 5 години случаите на трудова експлоатация на българи, както и нарушаването на трудовите права на българските граждани се увеличават. Все повече хора биват експлоатирани в различни сектори като селско стопанство, строителство, в сферата на услугите и др., като често този процес започва с нарушаване на трудовите им права.

Един от ключовите инструменти за справяне с този проблем е силна законодателна и институционална рамка, както и сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации.

Планираната кръгла маса има за цел да направи преглед на законодателната рамка по отношение на трудовите права и престъплението трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да се дискутират пропуските и предизвикателствата, който правят разследването на тези случаи толкова трудно. На събитието са бъдат поканени всички ангажирани с проблема държавни институции и неправителствени организации.

Stakeholders Meeting 1 19.09

Anton Vassilev Photography

ПРОГРАМА

 

10:30 – 11:00   РЕГИСТРАЦИЯ

11:00 – 11:30   ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

 • г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Р България
 • г-жа Надежда Стойчева, директор на фондация „Асоциация Анимус” 

11:30 – 13:00 Панел 1: Трудова експлоатация vs. трудови права – законодателна рамка в контекста на идентификация и разследване на случаите.

Модератор г-жа Антоанета Василева, фондация „Асоциация Анимус”

 • Трудови права и законодателство – г-жа Чонка Ковачева, г-жа Венцислава Мирчева, Офис на Омбудсмана
 • Трафик на хора с цел трудова експлоатация – прокурор Гергана Кюркчийска, административен ръководител и районен прокурор на РП Оряхово.
 • Разследване на трафик на хора с цел трудова експлоатация – г-н Людмил Попов и г-н Борислав Пъргов – ГДБОП, сектор „Трафик на хора”
 • Сигнали за трафик на хора с цел трудова експлоатация – НКБТХ
 • Съдебната практика по случаите на трафик на хора – съдия Вероника Имова/проф. Ива Пушкарова (tbc)

13:00 – 14:00  ОБЯД

14:00 – 15:00 Панел 2: Защита на правата на гражданите  

 • Инспекция по труда
 • НАП
 • Ролята на синдикатите
 • Ролята на гражданския сектор/неправителствения сектор

15:00 – 16:00 Панел 3: Законодателна защита на най-уязвими групи за трудова експлоатация

 • Г-жа Ева Жечева, директор дирекция ”Права на децата” при офиса на Омбудсмана
 • НПО/ИО

16:00 – 16:15 Кафе пауза

16:15 – 16:45 Заключения, предложения и следващи стъпки