„Асоциация Анимус“ набира доброволци за работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие

Фондация „Асоциация Анимус“ набира доброволци за работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие – 02 98 1 76 86/ 0800 1 8676
Условия за кандидатстване:
– интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването;
– желание за практически опит в директната работа с хора;
– готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично;
– навършени 21 години;
– обявата е за кандидати от София – град и София – област.
Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02/ 8130250, за да бъде насрочен час за интервю.

За одобрените на интервю кандидати – ще бъде организиран интензивен тренинг – от 13.11.2017г. до 17.11.2017г., който продължава пет дни, обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри.

Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Национална Гореща телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността.

Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална Гореща телефонна линия за пострадали от насилие продължава до 10.11.2017г.

За контакти и допълнителна информация: Жана Савова
Тел: 02/ 8130250, всеки работен ден от 9.00 до17.00 часа
e-mail: 029817686@animusassociation.org