Обучение: Базисни умения за психологическо консултиране: провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране

За Вас психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и за по-широк кръг специалисти, консултиращи деца и семейства в ситуация на родителско отчуждение, Фондация „Асоциацияция Анимус” ще проведе обучение на тема: БАЗИСНИ УМЕНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ И ОЦЕНКА НА СЛУЧАЙ. ТЕХНИКА НА КОНСУЛТИРАНЕ

Курсът ще разгледа следните въпроси:

 • Какви са разликите между разликите между психологическото консултиране и психотерапията?
 • Кое прави възможно за клиента да се промени? Кое му помага да го направи?
 • Какви са основните етапи на консултирането?
 • Каква е ролята на отношенията в процеса на консултиране? Може ли да се направи нещо за управлението им?
 • Как пренос и контрапреноса се вместват в консултативната работа?
 • Каква е ролята на първоначалното интервю?
 • Как можем да съберем информация за клиента и как да я подредим, така че да я използваме в работата си по-нататък?
 • Кои са основните умения на консултирането?
 • Как да приложим цялата тази материя в практиката на работата с нашите случаи?
 • Как да приключим контакта и работата с даден клиент по добър начин?

 

В края на курса се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • знания, умения и компетенции в областта на консултирането;
 • oбазисни умения за оценяване на ситуацията на клиента и разбиране на неговотофункциониране;
 • oбазисно разбиране на вътрешната динамика на клиента и разпознаване на

неговите ресурси;

 • умения за изграждане на хипотези по случая, формулировка и план за работа;
 • умения за изграждане на план и стратегия за работа по конкретен случай;

 

Обучител: Димитър Германов- магистър по психология и магистър по клинична социална работа. Завършил е и магистърска програма по семейна и брачна терапия към Нов български университет. Има издаден сертификат за групов аналитик от Университета „Зигмунд Фройд” във Виена. Специализирал е психосоциална рехабилитация към център „Storm Rehabilitate” – Холандия. Натрупал е над 20-годишен опит в психотерапевтична работа с различни групи хора. Регистриран член е на Българската асоциация по психотерапия.

 

Обучението е 16 учебни часа, разпределено в 2 дена и ще се проведе на 23 и 24 юни 2016г. в гр. София в КСУДС, ул. Лада-2.

 

Обучителната такса е 150 лв. и не включва обяд

Срокът за записване в обучението е до 17 юни 2016г.

Може да заявите участие на и-мейл: trainingcenter@animusassoctaion.org

или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405.

Допълнителна  информация може да получите от Миглена Атанасова- координатор на учебен център „Анимус”

Програма

23 юни 2016 г.
9.00 – 10.30 Откриване на обучението, представяне на участниците.Цел на обучението, очаквания, правила, програма. Какво е психологическо консултиране?
10.30 – 10.45 почивка
10.15 – 12.15 Първа сесия. Установяване на контакт. Събиране на информация за оценка.
12.15 – 13.00 обедна почивка
13.00 – 14.30 Формулировка по случая. Полагане на цели на работата.
14.30 – 14.45 почивка
14.45 – 16.15 Взаимоотношения с клиента. Пренос и контрапренос.
24 юни 2016 г.  
9.00 – 10.30 Основни техники на консултирането
10.30 – 10.45 почивка
10.15 – 12.15 Основни техники на консултирането
12.15 – 13.00 обедна почивка
13.00 – 14.30 Работа със съпротивите.
14.30 – 14.45 почивка
15.45 – 17.15 Оценяване на развитието. Приключване на работата. Обобщение и приключване.