Обучение: Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране

opopo

За Вас психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и за по-широк кръг специалисти, консултиращи деца и семейства в ситуация на родителско отчуждение, Фондация „Асоциация Анимус” ще проведе обучение на тема:

БАЗИСНИ УМЕНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ И ОЦЕНКА НА СЛУЧАЙ. ТЕХНИКА НА КОНСУЛТИРАНЕ

 

Курсът ще разгледа следните въпроси :

o Какво е психологическо консулитране?

o Кои са основните умения и техники на консултирането?

o Каква е ролята на отношенията между психолога и клиента в процеса на консултиране?

o Как пренос и контрапреноса се вместват в консултативната работа?

o Каква е ролята на първоначалното интервю?

o Как можем да съберем информация за клиента и как да я подредим, така че да я използваме в работата си по-нататък?

o Как да приложим цялата тази материя в практиката на работата с нашите случаи?

o Как да приключим контакта и работата с даден клиент по добър начин?

 

В края на курса се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

o знания, умения и компетенции в областта на консултирането;

o oбазисни умения за оценяване на ситуацията на клиента и разбиране на неговото функциониране;

o oбазисно разбиране на вътрешната динамика на клиента и разпознаване на неговите ресурси;

o умения за изграждане на хипотези по случая, формулировка и план за работа;

 

Обучител: Милена Маринова, психолог и координатор Център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила

Обучението е 16 учебни часа, разпределено в 2 дена и ще се проведе на 6 и 7 април

2017г. в гр. София.

Обучителната такса е 150 лв.

Срокът за записване в обучението е до 3 април 2017г.

Заявете участие на и-мейл: trainingcenter@animusassoctaion.org или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405. Допълнителна информация може да получите от Миглена Атанасова- координатор на учебен център „Анимус”

 

Програма

6 април 2017 г.

9.00 – 10.30

Откриване на обучението, представяне на участниците.

Цел на обучението, очаквания, правила, програма. Какво е психологическо консултиране?

10.30 – 10.45

почивка

10.15 – 12.15

Базисни теории за човешката психика.

12.15 – 13.00

обедна почивка

13.00 – 14.30

Първа сесия. Установяване на контакт. Събиране на информация за оценка.

14.30 – 14.45

почивка

14.45 – 16.15

Формулировка по случая. Полагане на цели на работата.

 

7 април 2017 г.

9.00 – 10.30

Основни техники на консултирането.

10.30 – 10.45

почивка

10.15 – 12.15

Взаимоотношения с клиента. Пренос и контрапренос.

12.15 – 13.00

обедна почивка

13.00 – 14.30

Основни техники на консултирането. Работа със съпротивите.

14.30 – 14.45

почивка

15.45 – 17.15

Оценяване на развитието. Приключване на работата. Обобщение и приключване.