Покана за оценка на превенционата кампания срещу трафик на хора с цел трудова експлоатация 2017г.

Във връзка с изпълнението на проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да направите оценка на превенционата кампания срещу трафик на хора с цел трудова експлоатация.

swiss logo - Copy

Цели на оценката

 • Да оцени въздействието на осъществените комуникационни дейности и техния принос към постигането на целите на третата последователна превенционна кампания;;
 • Фокус група на кампанията – % от представителите на фокус групата, които са видели кампанията, слогана, видеото и визуалните/ информационните материали;
 • Ефективността на комуникационните канали – достигане до фокус групите;
 • Анализ на реакциите на фокус групите към кампанията;
 • Анализ на нещата, които фокус групата помни от третата последователна кампанията 4-5 месеца след нейния край;
 • Има ли промяна в отношението към рисковете около фалшиви обяви за работа и трудова експлоатация?

 

Фокус група и време на провеждане

Кампанията цели да достигне хора между 18 и 65 години, които планират да търсят или търсят работа в чужбина главно в нискоквалифицирани сектори като селско стопанство, строителство, домашна работа, индустрия, услуги, туристически сектор и др. Специален фокус на кампанията са безработни и ниско образовани хора, които не говорят чужди езици и/ или изпълняват нискоквалифицирана работа, включително хора, които не знаят правата си или как да потърсят помощ от институциите. Безработни млади хора, които търсят възможности за работа в чужбина, както и такива, които използват студентски програми за обмен, също са част от фокус групата.

Кампанията се провежда между 1 юли и 30 август 2017г.

СЛОГАН на кампанията: „Ако се хващаш на работа в чужбина, не се хващай на въдицата!”

Постери на кампанията

Animus_0717_48x68_Poster-1_previewAnimus_0717_48x68_Poster-2_previewAnimus_0717_48x68_Poster-3_preview

 

Методология за оценката

 • Общо разбиране и въздействие на слогана и визуалните материал на кампанията.
 • Количествено изследване на фокус групи;
 • Количествено изследване на местата, където са разпространени визуалните/ информационните материали;
 • Проникване на превенционната кампания от 2017г.;
 • Разбиране на посланието на кампанията;
 • Възприемане на визуалните аспекти на рекламата;
 • Разпознаване на фондация „Асоциация Анимус” и Горещата телефонна линия за пострадали от насилие;
 • Отношение към работата в чужбина;
 • Заключения и препоръки.

Бюджет

 • Бюджетът за оценката е 8 600 лева.

Специални изисквания

 • Оценката трябва да включва информация за обсега/ използването на горещата телефонна линия 088 186 76 на фондация „Асоциация Анимус”.
 • Всички материали трябва да съдържат информация за финансиращата организация.
 • Всички материали трябва да съдържат логото на „Асоциация Анимус” и на финансиращата организация – Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие.

Срок

 • Срокът за предаване на офертите за оценка, график за осъществяване и предварителен бюджет е най-късно до 11.08.2017

 

Информация за контакт

Моля, изпращайте предложенията си на:

Надя Кожухарова (координатор на проекта) – nadia.bk@animusassociation.org

Антоанета Василева – a.vassileva@animusassociation.org

02 983 52 05
02 983 53 05

1200x813