Пресконференция по повод кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатция

„АКО СЕ ХВАЩАШ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, НЕ СЕ ХВАЩАЙ НА ВЪДИЦАТА!
РАБОТАТА В ЧУЖБИНА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ КАПАН”

Фондация „Асоциация Анимус“ организира пресконференция, с любезното съдействие на БТА, по повод провеждането на национална кампания за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на българи в чужбина.

swiss logo

Пресконференцията ще се проведе на 9 август 2017 г., от 11 ч., в залата на БТА.
В пресконференцията ще участват г-жа Надя Кожухарова, Координатор на проекта, г-жа Антоанета Василева, координатор на кампанията, г-н Герасим Герасимов, Програмен директор, Офис „Сътрудничество“ в Швейцарско посолство, г-жа Веселина Каньова, директор на дирекция „Търговска дейност“ в Български пощи, г-жа Росица Радоева, мениджър на сайта Rabota.bg, г-н Никола Кондев, Координатор „Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертвите на трафик“, и г-н Стефан Ралчев, главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора.

header pic - featured img POST

Тази година „Асоциация Анимус“ , заедно с партньорите ни от Господари на Ефира и Rabota.bg, използвахме по-провокативен подход, за да насочим вниманието на хората, търсещи сезонна (или целогодишна) работа в чужбина, към рисковете от попадане в трафик с цел трудова експлоатация. В началото на кампанията направихме социален експеримент, който ще Ви представим на пресконференцията, както и какви са резултатите от него и какви заключения и тенденции можем да изведем от провеждане на тази кампания вече 3 години.

За трета поредна година фондация „Асоциация Анимус” провежда национална кампания за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на българи в чужбина, в рамките на проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на кампанията е да насочи вниманието на хората, търсещите възможности за работа извън страната, за рисковете да бъдат измамени и въвлечени в трафик на хора и експлоатация. http://animusassociation.org/zelen-haiver/

Кампанията се провежда със специалната подкрепа на телевизионното предаване „Господари на Ефира” и с официалното партньорство на Rabota.bg, Националната комисия за борба с трафика на хора, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, ГД „Гранична полиция” и Български пощи.

Според Международната организация на труда, в световен мащаб 21 млн. души са жертва на трудова експлоатация, хванати в капана на принудителния труд, в който са попаднали чрез измама. Принудително труд в частния сектор полагат 18.7 млн. (90%), а 14.2 млн. (68%) от тях са експлоатирани в селското стопанство, строителството, като домашни прислужници и в производството. В Югоизточна Европа всеки 4-ти човек (на 1000 души) е жертва на трудова експлоатация. Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е на второ място по брой жертви в България след сексуалната експлоатация. По официални данни на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2013 г. броят на идентифицираните жертвите е бил 44, през 2014 г.- 16, а 2015 г. жертвите са 22.

В действителност статистиката е само „върхът на айсберга” и потърпевшите са много повече. Традиционно в него са въвлечени повече мъже и момчета, като случаите на жени и момичета са значително по-малко за същия период. Фондация „Асоциация Анимус”, както и останалите организации, работещи директно с жертви на трафик и които идентифицират пострадалите и неформално, наблюдават тенденция към изравняване на броя на жертвите в двете форми на това престъпление, включително и обективното нарастване на трафикът с цел трудова експлоатация през последните две години.

 

За повече информация за събитието:

Антоанета Василева
Фондация „Асоциация Анимус”
Тел. 02 983 52 05, 02 983 53 05

email:
a.vassileva@animusassociation.org
animus@animusassociation.org