Информация във връзка с проведената пресконференция по повод кампанията за превенция на трафик на хора на „Асоциация Анимус“

Фондация „Асоциация Анимус“ проведе пресконференция днес (9 август 2017 г.), с любезното съдействие на БТА, по повод реализирането на национална кампания за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на българи в чужбина, в рамките на проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

swiss logo - Copy

Целта на кампанията е да насочи вниманието на хората, търсещите възможности за работа извън страната, за рисковете да бъдат измамени и въвлечени в трафик на хора и експлоатация. http://animusassociation.org/zelen-haiver/

header pic - featured img POST

 

В пресконференцията участваха г-жа Надя Кожухарова, Координатор на проекта, г-жа Антоанета Василева, координатор на кампанията, г-н Герасим Герасимов, Програмен директор, Офис „Сътрудничество“ в Швейцарско посолство,  г-жа Веселина Каньова, директор на дирекция „Търговска дейност“ в Български пощи, г-жа Росица Радоева, мениджър на сайта Rabota.bg, г-н Никола Кондев, Координатор „Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертвите на трафик“, и г-н Стефан Ралчев, главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора. Кампанията се провежда със специалната подкрепа на телевизионното предаване „Господари на Ефира” и с официалното партньорство на Rabota.bg, Националната комисия за борба с трафика на хора,  Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, ГД „Гранична полиция” и Български пощи.

Г-жа Надя Кожухарова, Координатор на проекта сподели повече за третата поредна кампанията за превенция на трудовата експлоатация и реализирането на социалния експеримент. Тя подчерта, че до тази кампания се стига след анализ на предишните две кампании реализирани от фондация „Асоциация Анимус” и опитът натрупан в работата с уязвимите групи. „Този път искахме да сме още по-близо до хората и да им покажем през личния им опит как всъщност много лесно могат да се подведат по опасни обяви. Измислената обяви, която пуснахме чрез нашите партньори Работа.Бг и които разлепихме из цяла София, получи голям интерес. Писаха ни около 150 човека, на които ние отговорихме с имейл, в който подробно им обясняваме какво са пропуснали да видят в подвеждащата обява.”

пресс1

Anton Vassilev Photography

Г-жа Росица Радоева, межидър на сайта Работа.бг отбеляза, че за тях участието като партньор в кампанията за превенция на трудовата експлоатация е въпрос на социална кауза и социална отговорност на Работа.бг. „За нас е важно да предупредим хората, които са и наши клиенти, за рисковете, които крият подвеждащите обява. Прави ни впечатление, че хората не винаги обръщат достатъчно внимание на съдържанието на обявата, на описанието на работата и на дребния шрифт.” Г-жа Радоева отправи апел хората на обръщат внимание има ли оставен корпоративен имейл за контакт с работодателя или имейлът е в някой от популярните уеб платформи. „Второто със сигурност е знак, че нещо не е наред” допълни тя.

Г-н Герасим Герасимов, Програмен директор на офис Сътрудничество” към Швейцарско посолство благодари на екипа на фондация „Асоциация Анимус“ за самоотвержената работа по превенция трафика на хора вече трета поредна година. Г-н Герасимов сподели, че след отпадането на визовият режим с Швейцария през 2003 г. в страната се появяват случаи на просещи деца по улиците, както и нарастващ брой случаи на хора, които работят нерегламентирано. „Швейцарското общество е чувствително към тези проблеми, затова Швейцария, както и други страни от Западна Европа подкрепя България в борбата с трафика на хора и трудовата експлоатация. Швейцарската помощ за програмата е в размер на 2 млн. швейцарски франка и включва дейности като превенция и информиране на хората, за да стане и българското общество по-чувствително към проблемите свързани с трафика на хора. Фондация „Асоциация Анимус“ се нагърби също така и с нелеката задача да създаде един протокол за сътрудничество и взаимодействие между Българи и Швейцария, защото се оказа че с нарастването на случаите е необходима по-тясна координация между швейцарските и българските институции”, сподели още г-н Герасимов.

Г-жа Веселина Каньова, директор на дирекция „Търговска дейност”, в Български пощи сподели, че социалната ангажираност на дружеството го прави естествен партньор на кампанията за превенция трафика на хора вече трета поредна година. „Български пощи със своите 3 000 пощенски станции е близо до хората в цялата страна от една страна, а от друга е един от най-големите работодатели със своите около 11 000 служители, затова считаме за важно да подкрепяме инициативи, предотвратяващи трудовата експлоатация на българи в чужбина” каза г-жа Каньова. „Клиентите на Български пощи са многобройни и от различни целеви групи, по този начин кампанията достигна до голям брой хора на територията на цялата страна” допълни още тя.

пресс2

Anton Vassilev Photography

Г-н Никола Кондев, Координатор „Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертвите на трафик“ сподели по-голямата рамка, в която тази кампания се случва, а именно Българо-швейцарската програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик. „Към момента в България се изпълняват три проекта, ръководени съответно от Националната комисия за борба с трафика на хора, Международната организация по миграция и фондация „Асоциация Анимус“. Всеки един от трите проекта се фокусира върху конкретни проблеми в областта на борбата с трафика на хора и има отражение върху противодействието на трафика с цел трудова експлоатация” допълни още г-н Кондев. В рамките на Програмата Националната комисия е открила в София две нови услуги за жертви на трафик на хора, които са специализирани в предоставянето на подкрепа на пострадали от това престъпление лица, включително и жертви на трафик с цел трудова експлоатация с капацитет от 10 места и един кризисен център за деца, жертви на трафик, също с капацитет от 10 места за настаняване.

Г-н Стефан Ралчев, главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) изрази отново подкрепата на екипа на НКБТХ за кампанията и сподели, че това е нарастващ проблем, който Националната комисия отчита. „Само за началото на 2017 г. имаме 14 сигнали за потенциални жертви на трафик с цел трудова експлоатация, за 2016 сигналите за този вид престъпление са 43. През последните години се забелязва тенденция към увеличаване броя на трафикираните с цел трудова експлоатация към Чехия и Швеция. По данни на ВКП, за 2016 има 31 пострадали от трафик с цел трудова експлоатация, от общо 447 жертви, идентифицирани в хода на досъдебните производства през последните години” добави още г-н Ралчев.

Г-жа Цветелина Найденова, експерт в Международната организация по миграция (МОМ) отбеляза, че кампанията на фондация „Асоциация Анимус“ всъщност е много уместна и навременна, особено предвид завишения брой на жертвите на трудова експлоатация асистирани от МОМ през 2016 г. В рамките на реализирания проект по Българо-Швейцарската програма, до момента МОМ България е съдействала и подпомогнала над 115 жертви на трафик, български и чуждестранни граждани. Г-жа Найденова подчерта, че ролята на МОМ е да подкрепя правителството на България в усилията му за борба с трафика на хора. „Основната роля на МОМ България, в рамките на проекта, е подобряване на защитата и предоставянето на директна подкрепа на български граждани, идентифицирани като жертви и свидетели на трафик на хора, както и чуждестранни граждани трафикирани в България” допълни тя. МОМ България организира завръщането на жертвите на трафик, консултира ги, предоставя им достъп до медицинска помощ, психологическа и социална подкрепа и ги подпомага ги в процеса им на реинтеграция след завръщането им в България.

По данни на Европол през последните години трафикът на хора с цел трудова експлоатация се разследва все по усилено, което води до повишен брой идентифицирани жертви. Хората пострадали от това престъпление са основно от България, Чехия, Естония, Полша, Румъния и Словакия. Превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация е ключов фактор за намаляване на броя на пострадалите от страните на произход на жертвите, каквато е България.

 

За контакт:

 

Антоанета Василева                                             Фондация „Асоциация Анимус”

0888 240 858                                                            02 983 52 05 или 02 983 53 05

a.vassileva@animusassociation.org                   animus@animusassociation.org

пресс3

Anton Vassilev Photography