Резултати от срещата по проект „Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния“.

Необходимо е подобряване на идентификацията на случаи на трудова експлоатация и нарушаване на трудовите права в България, засилена превенция на трафика с цел трудова екслоатация и взаимодействие между неправителствените организации и институциите – това са част от заключенията от първата работна среща на Националната експертна група по проект „Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния“.

toni3

 

Определени от Експертната група като ключови предизвикателства, тези теми ще бъдат застъпени в предстоящите международни обучения, които имат за цел да повишат капацитета на неправителсвените организации, държавните институции и синдикатите в борбата с трудовата експлоатация. На проведената работна среща на 19.09 участваха представители на Офиса на Омбутсмана, Националаната комисия за борба с трафикана хора, ГД „Национална полиция“, Главна инспекция по труда, Държавна агенция на бежанците, КНСБ, Международна организация по миграция, Съвета на жените бежанки в България и Менпауър България. От офиса на Омбутсмана споделиха, че Омбутсмана е засипан от колективни и индивидуални жалби свързани с експлоатация и нарушаване на трудовите права. От друга страна ГИТ и МВР срещат трудности в разследването на случайте в България, заради законодателната рамка и слабото междуинституционално сътрудничество по темата.

toni2

 

Най-много идентифицирани случай има на жени експлоатирани в селското стопанство и чистенето, и на мъже в сектор строителство. Сигналите обаче се анализират много трудно, а пострадалите лесно се отказват от участие в процесуалните действия.

toni1

 

Проектът е финансиран от Холандското министерство на външните работи.

image001