Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко равнище

Проектът цели да подобри възможностите на жени, преживели насилие, да получат помощ и подкрепа посредством прилагането на добри международни модели и практики. Специфичен фокус е създаването на предпоставки за по-близко взаимодействие между медицински специалисти, които влизат в контакт с пострадалите от насилие, и други услуги и програми, насочени към дългосрочна подкрепа за жертвите.

Основни цели на проекта:

– Повишаване на капацитета на професионалисти, работещи с жертви на насилие (медицински персонал, психолози, социални работници).
– Улесняване на достъпа до специализирана помощ и подкрепа на най-уязвимите групи – жени с увреждания, в пенсионна възраст, бежанки.
– Анализ на ефективни и иновативни практики за противодействие на насилие от цял Европа. Обмяна на опит и имплементиране на добрите подходи.
В рамките на проекта бе създаден Наръчник за професионалисти, които оказват подкрепа на жени, преживели насилие.
Pages from REVIVAL handbook BG

 

 

 

 

 

 

Проектът е с продължителност 2 години – от януари 2018 г до декември 2019 г. В изпълнението му Фондация „Асоциация Анимус” си партнира с 6 организации от 2 други държави в ЕС: Associazione Spazio Donna, Associazione Salute Donna и Azienda Sanitaria Locale Caserta от Италия и Fundacio Hospital Universitari Vall D’Hebron – Institut de Recerca (VHIR), Universitat Autonoma Barcelona (UAB) и Institut Catala de la Salut (Institut Salut) от Каталуния, Испания.

1_eu_flag_smallПроектът е кофинансиран от Европейската комисия, по споразумение номер 776629-SDO-REC-WAV-AG-2016/ REC-WAV-AG-2016-01.