Публично обявление за избор на външни доставчици

Във връзка с изпълнението на проект “Различно бъдеще. Овластяване на деца, настанени в институции за алтернативна грижа, преживели насилие, чрез специализирана програма за изграждане капацитета на професионалисти, отчитаща спецификите на пола и с фокус върху детето”, финансиран от Европейския съюз (Споразумение за отпускане на средства №: JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7405), Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за извършване на преводачески услуги с предмет:
– Превод и редакция на специализиран текст: Каталог с добри практики за работа с деца в резидентна грижа;
– Превод от английски на български език.

Изисквания към участниците:

  • наличие на необходимите квалификация и опит в преводаческата дейност;
  • опит в превода на психологическа литература;
  • готовност за бързо изпълнение на поръчката;
  • добро съотношение между цена и качество.

Информация за параметрите на обявената дейност, както и такава относно спецификата на текста може да бъде получена на тел. 02/983 52 05, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч.

Офертите на заинтересованите лица се подават във Фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. „Екзарх Йосиф” № 85, София 1000, не по-късно от 17.00 часа на 18.09.2017 г. Можете да подавате офертите и по електронен път на адрес animus@animusassociation.org

 

Подадените оферти ще бъдат разгледани на 19.09.2017 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.

 

За контакти: д-р Донка Петрова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

 

Проектът се финансира по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.