Резултати от избор на външни доставчици на материали и услуги по проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” за периода 01.12.2012 – 30.11.2014

20.11.2012 г.

Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” (JUST/2011/FRAC/AG/2866) , Фондация „Асоциация Анимус” обявява резултатите от избора на доставчици на следните материали и услуги:
– 3-месечна Гугъл/Фейсбук кампания за популяризиране на проблемите на децата и юношите в България в периода 01.09.2014 – 30.11.2014 на цена до 5 672.00 лв.; – „Анимус” ЕООД
– Целево разпространение на националнo ниво на 5 000 бр. брошури за родители и 1 000 бр. Насоки за професионалисти (книжка формат А5 от 25 стр) на обща цена до 1 760.00 лв.; – „Дани плюс и Ко” ЕООД
– Отпечатване на 5 000 бр. цветни брошури и 1 000 бр. книжки формат А 5 – Насоки за професионалисти (25 стр) на обща цена до 3 912.00 лв.; – „Полиграфически комплекс Жанет 45” ООД
– Продуциране и режисиране на 10-15 минутен филм, популяризиращ дейността на една от програмите, управлявана от Фондация „Асоциация Анимус” – Национална телефонна линия за деца 116 111; на цена до 9 780.00 лв.; – „Когнитион Лимитед Груп” ЕООД
– Дизайн, визуализация и изработка на целеви материали във връзка с текущи дейности по проекта: 3 бр. информационни материали, корица на методология за гарантиране на детско участие в развиването и оценката на услуги за деца, дизайн и предпечатна подготовка на Книжка формат А 5 (25 стр) на Насоки за професионалисти на обща цена до 587.00 лв; – „Метрополис Аудио” ООД
– Превод на 25 стр. текст от български на английски език на Насоки за професионалисти на цена до 489.00 лв.; – „Анимус”ЕООД
– 98 групови супервизии на екипа от консултанти на Национална телефонна линия за деца 116 111; на обща цена до 5 750.00 лв; – Ана Де Саума, Великобритания
– Дизайн и изработване на детски материали за целите на семинарите на консултативната група за деца и юноши (80 бр. корони, 80 бр. хартиени кукли, 80 бр. сертификати за участие, 3 арт кутии за обратна връзка, 3 бр. плакати за оценка на детското участие и др.) на обща цена до 1 165.00 лв.; – „Метрополис Аудио” ООД
– Дизайн и предпечатна подготовка на брошура за родители на цена до 400 лв; – „Метрополис Аудио” ООД

– Изготвяне на критерии и провеждане на вътрешна оценка на проекта на цена до 3 129.00 лв.;- „Обучение и консултиране” ЕООД
– Мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта на цена до 5 868.00 лв.- „Обучение и консултиране ЕООД”

Изборна комисия:

1. Мария Чомарова
2. Надежда Стойчева
3. Надя Кожухарова
4. Виолина Кирова

Проектът е финансиран по Програма „Основни права и гражданство” на Европейски съюз1_eu_flag_small