Представяне на резултатите от проекта WEGO! в Европейския парламент

На 30 ноември, в Европейския парламент в Брюксел, се проведе финална конференция по проекта WEGO!(Women Economic-Independence & Growth Opportunity). Според него е от огромно значение да се инвестира в икономическото овластяване на жените, за да им се помогне да излязат от насилствени отношения.  Росица Стойчева от „Асоциация Анимус“ представи резултатите от проекта и от обученията на жени с фокус икономическо овластяване. Допълнително беше обсъдено и изследването за икономическия профил на жените жертви. На конференцията беше представен и доклада „Изход от насилието“ като част от дейностите на проекта.

„Не е нужно да сте образовани или да имате работа, за да сте независими от насилствен партньор“.

WEGO! е двугодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз, който се фокусира върху този специфичен проблем, засягащ жените, преживели насилие от интимния си  партньор.

24068095_1181020445331491_203967697087154471_n

Снимка: BCWT

Докладът съдържа резултатите от проучване в кризисните центрове в четири страни от Европейския съюз: 1 в България, 6 в Гърция, 3 в Италия и 2 в Испания. Целта на събирането на данни е те да допринесат получаването на подробна информация по въпроса за икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния си партньор, със специален акцент върху техните социално-икономически характеристики. Общо 552 профила на жените, подпомогнати от кризисните центровете, са включени в базата данни на проекта.

Според данните на доклада: 82,5% от жените имат ниска степен на икономическа независимост, а 17,5% имат висока степен на икономическа независимост. 40,9% са имат работа, а 59,1% са безработни. Само 13,3% от жените живеят в собствено жилище, а 14,8% споделят имота със своя съпруг или партньор. 73,7% от жените имат деца на издръжка и повечето от тях имат деца на възраст до 13 години.

Повече информация и данни може да прочетете тук – WEGO!