Клиничен семинар за обмяна на опит на екипите на Зона заКрила

animmus

На 10 и 11 май 2017 г. се проведе клиничен семинар за обмяна на опит на екипите на Зона заКрила. Водещи на семинара бяха директорите на „Асоциация Анимус“ Мария Чомарова, Надежда Стойчева и Катя Кръстанова. Програмата за двата дни включваше темите „Проблеми със символизирането и свързването в процеса на терапия при деца, преживели хронични и множествени травми“ и „Мултидисциплинарна работа по случай“.

В семинара бяха дискутирани случаи от практиката на екипите на Детските центрове за застъпничество и подкрепа Зона заКрила в трите пилотни градове София, Шумен и Монтана, където се развива моделът за работа с деца и семейства, преживели или в риск от насилие.

Клиничният семинар бе пореден в програмата за надграждане на опита и повишаване капацитета на екипите за работа по случаи на насилие.