Социална работа при случаи на домашно насилие

В периода 20-22 юни 2016г, в гр. Царево, в базата на Българо- германски център за професионално обучение се проведе обучение на тема Социална работа при случаи на домашно насилие.

IMG_20160622_121753

Обучението е по проект „Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашното насилие”, финансиран от Фондация ОАК, в партьорство с Сдружение “Екатерина Каравелова”, гр. Силистра. Обучители в обучението бяха: Галя Иванова- Сдружение “Екатерина Каравелова”, гр. Силистра и Катя Кръстанова- психолог от Фондация “Асоциация Анимус”

IMG_20160622_121824

Обучението бе насочено към специалисти от Центрове за обществена подкрапа и Кризисни центрове в страната и разгледа следните въпроси.

 • Какво знаем и какво не знаем за домашното насилие;
 • Характеристики на жертвите на домашно насилие;
 • Преживявания на жертвите на домашно насилие;
 • Правна рамка на проблема домашно насилие;
 • Възможности и предизвикателства при подпомагане на жертвите;
 • Социалните услуги в България, насочени към подкрепа на лица, обект на домашно насилие;
 • Примерни стандарти и методически указания за работа при случаи на домашно насилие в рамките на социалните услуги в общността – презентация;
 • Социална работаи кризисна интервенция при случаи на домашно насилие;
 • Стандарти за специфичните социални услуги за – пострадали от насилие;
 • Водене на случай в социалната практика;

  IMG_20160622_121817