Семинар „Настоящи и бъдещи тенденции в трафика на хора в Европа”

Safe Return Bg copy

На 20 ноември 2015г. в София ще се проведе семинар на тема „Настоящи и бъдещи тенденции в трафика на хора в Европа,” организиран от консорциум по проекта „ТРЕЙС – трафикът на хора като криминален бизнес” (TRACE: Trafficking as a Criminal Enterprise).

В семинара ще участват представители на институции, академични среди и неправителствени организации от цяла Европа. Участниците ще обсъдят фактите и изводите на предстоящ доклад по проекта относно връзките на трафика на хора с други престъпни индустрии, и със социални, икономически и политически фактори.

Семинарът е с продължителност един ден и ще включва три сесии:
Сесия 1: Влияние на политическите, социалните и икономическите фактори върху трафика на хора;
Сесия 2: Промени в международните престъпни индустрии (трафик на наркотици; пране на пари; проституция; каналджийство) и връзките с трафика на хора;
Сесия 3: Зараждащи се тенденции в социалната, икономическата и политическите сфери и в организираната престъпност, и прогнози за тенденциите в трафика на хора.

Семинарът е част от работен пакет 5: Трафикът на хора като глобален феномен: политически, социални и икономически аспекти. Организатор на семинара е българският партньор в консорциума ТРЕЙС, Фондация „Асоциация Анимус.” Той ще се състои в конферентната зала на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Работният език на семинара е английски.

„ТРЕЙС – Трафикът на хора като криминален бизнес” е проект, финансиран от Европейската комисия, който стартира през месец май 2015г. и е с продължителност от две години, до месец април 2016г. По проекта ТРЕЙС работи мулти-дисциплинарен екип от различни страни в Европа със задачата да създаде най-съвременна база от знание относно трафика на хора като индустрия, с цел да подпомогне борбата с това престъпление.
Регистрация за семинара: http://trace-project.eu/workshops-2/
Въпроси и допълнителна информация: radostina.pavlova@animusassociation.org