Противодействие на училищния тормоз

1Фондация „Асоциация Анимус” предлага модулно обучение, предназначено за учители за разпознаване, реагиране и насочване на децата, които извършват или са жертва на тормоз в училище. Модулите включват практически упражнения и семинарна част, които ще се проведат в два следобеда – в сряда и петък през месеците октомври – ноември 2015 г.

 

След обученията на учителите ще бъде предоставен и Наръчник с методология за работа с деца в случаи на тормоз в училище.
1 и 2 модул включва работа по темите:

 

 • Какво представлява тормоза в училище – дефиниции, форми.
 • Как децата виждат тормоза в училище.
 • Как да разпознаем кое е тормоз и кое е игра между децата?
 • Къде се случва най-често тормоза в училище?
 • Роли в ситуацията на тормоз (извършител, потърпевш, последовател, наблюдател)
 • Интервенции към участниците в различните роли.
 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.
 • 3 равнища на тормоз представени в Механизма.
 • Обсъждане на случаи от практиката и решенията по тях.
 • Достъпни тренинг програми/ресурси, училищни правила/политики.

3 и 4 модул включва работа по темите:

 • Подход фокусиран към детето и правата на децата.
 • Идентифициране на тормоза и интервенция: Как да открием навременно случаи на тормоз, ранни признаци и критерии?
 • Интервенция в случаи на тормоз в училище – Обсъждане на случаи от практиката и решенията по тях. Кога и как да се намесим? Как можем да докладваме за случаи на тормоз? Препоръчителни стъпки за насочване на случаите, работа с други заинтересовани страни (родители, социални работници, доставчици на услуги за децата и родителите.
 • Как да работим с родителите?
 • Как да търсим и да получаваме обратна връзка ог децата?
 • Представяне на груповите супервизии за учители, работа по конкретни случаи на тормоз, превантивни уъркшопи за ученици.

 

При интерес, моля да ни изпратите заявка на ел. поща: animus@animusassociation.org
най-късно до 26 октомври 2015 г.