Всяко дете има правото да бъде чуто (ВИДЕО)

Всяко дете има правото да бъде чуто, и да получи помощ, когато най-много се нуждае от нея.
Благодарение на Европейската комисия номер 116 111 е насреща за всички деца.

https://vimeo.com/238046597