WEGO!: Икономическата независимост на жената – начин за излизане от насилствена връзка

WEGO! е двугодишен проект, съфинансиран от ЕС, който се фокусира върху преживелите насилие от интимния партньор и липсата на икономическа независимост, която се явява основна причина жените да продължават да стоят в насилствена връзка и да не търсят устойчиви алтернативи за себе си и своите деца.

Получените резултати от проекта ни дават право да се обърнем към множество препоръки в рамките на ЕС за предприемане на по-устойчиви действия по отношение икономическите нужди на жените, преживели насилие от интимния партньор.

Първата препоръка е ратифицирането на Истанбулската конвенция срещу насилието над жени и домашното насилие. Подписването и бе положителна стъпка, която трябва да бъде последвана и от нейната ратификация.

Останалата част от препоръките може да прочетете ТУК.

На 19.12.2017г. се проведе и финално събитие по представянето на резултатите от изследователския доклад по проекта.Той е крайният резултат от WS 1 – СРАВНИТЕЛЕН НАУЧЕН АНАЛИЗ, който бе насочена към:

  • извършване на сравнителен научен анализ на европейско равнище на наличната информация за икономически свързани въпроси и вида на съществуващите услуги, които се предлагат от центровете за борба с насилието за икономическото овластяване на жените, преживели насилие (със специален акцент върху насилие в партньорската двойка (IPV);
  • разработване на общи методологии за събиране на данни и тестването им в пилотен опит на европейско равнище с участието на партньорите по проекта;
  • оценка на събраните данни и предоставяне на по-цялостна и подходяща рамка за финансовата ситуация на потърпевшите.

Прочетете целия доклад ТУК.

Тази инфографика илюстрира резултатите от проучването в кризисните центрове в четири страни от Европейския съюз: 1 в България, 6 в Гърция, 3 в Италия и 2 в Испания. Тя акцентира върху социално-икономическите характеристики на жените в тях.

Infographic_women_BG