Обмяна на опит в Барселона по проекта „WE GO“

Жените, живеещи в ситуация на насилие в семейството или партньорските отношения, често остават в тях, тъй като им липсва финансова независимост за тях и техните деца. За съжаление, тенденциите за насилие над жени от техните интимни партньори продължават да се широко разпространени в България, както и в други европейски страни. Един от ключовите елементи за успешното и трайно излизане от ситуацията на насилие е именно икономическото овластяване- започването на кариера, финансовата независимост от партньора и придобиването на умения за самостоятелен живот в обществото.

IMG_20170525_122859

Екипът на Анимус участва активно в изработването и прилагането на методите за противодействие на насилието на жени, както и за тяхното икономическо овластяване. Като част от европейския проект „WEGO! -Икономическо овластяване и възможности за развитие на жени, жертви на насилие“ ние взехме участие във втора среща за обмяна на опит в Барселона между Кризисни центрове за жени, жертви на насилие и професионалисти от България, Испания, Италия и Гърция. Целта на срещата беше обсъждането на обща методология за работа, адаптирана към центровете във всяка страна участник и изготвянето на наръчник за професионалисти. Обсъдени бяха и обученията, за работа с методите на икономическо овластяване, целящи да подготвят психолози и социални работници да имплементират успешни европейски практики в работата на центровете за жени. Допълнително беше планирано продължаването на директни обучения на жени с фокус – икономическа овластяване, търсене на работа, предприемачество, информационни технологии, настаняване в жилище и грижа за деца.

Директорите – Надежда Стойчева и Мария Чомарова, взеха участие като експерти от Анимус по време на методическите срещи за обмяна на опит.

IMG_20170525_122912