Публично обявление за избор на рекламна агенция за разработване и провеждане на фаза III на информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

IMG_9817

Във връзка с изпълнението на проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за изработване на концепция за превенционна кампания за рисковете от попадане в ситуация на трафик на хора и трудова експлоатация, отпечатване на материали и медийно разпространение на кампанията.

Основна цел на тази трета поредна кампанията е:

– Да повиши информираността сред уязвимите групи за риска от въвличане в трудова експлоатация;

– Да повиши знанията на уязвимите групи за трафик на хора за техните права (основно в посока на трудови права извън България) и да ги подкрепи в това да си търсят правата.

– Да стимулира търсенето на работа чрез официални и сигурни посредници, и да промотира легалната работа като превенция на рисковете от попадане в трафик с цел трудова експлоатация.

Тази кампания няма за цел да спира хората да пътуват, да търсят работа и по-добър живот в чужбина. Кампанията е в подкрепа на всеки, който търси работа и по-добър живот извън България, по информиран начин и без риск за самите хора.

Целева група на кампанията да хора с ниска квалификация и такива, които не познават правата си и къде да търсят институционална помощ. Сред тях са:

• Хора, които планират да търсят работа в чужбина, основно в секторите като селско стопанство, строителство, туризъм, домашни прислужници, гледане на възрастни хора както и различни производствени сектори;

• Сезонни работници;

• Безработни слабо образовани хора, които не говорят чужди езици;

• Безработни млади хора, които търсят възможности в чужбина или студенти, търсещи реализация чрез студентски бригади.

Кампанията за превенция на трафика на хора трябва да бъде естествено предложение на информационните кампании през 2015 г. и 2016 г. и трябва да е съобразена с оценката направена на двете кампании. Кампанията трябва да се проведе в периода – края на май 2017 г. и края на юли 2017 г. със специално отбелязване на Световния ден за борба с трафика на хора.

Предложенията и ценовите оферти трябва да включват разработване на концепция, създаване на визия на кампанията, печат на информационни материали и разпространението им чрез различни комуникационни канали.

С оглед повишаването на въздействието на кампанията, концепцията трябва да бъде иновативна и интерактивна, да използва широк спектър от комуникационни канали и да осигурява покритие на рисковите групи и обществото като цяло.

Концепцията трябва да включва:

Външна реклама – разпространение на плакати на публични места (като метро, жп и автобусни гари, натоварени улици/булеварди в големите градове), и вътрешна реклама разпространявана на места, които се посещават от целевата група като пощестки клонове/станции, бюра по труда, дирекциите за социално подпомагане, районните полицейски управления, и други) ;

Банери на основните новинарски и други популярни уебсайтове посещавани от целевата група, особено тези посещавани от млади хора, които не са достигнати ефективно по време на предишната кампания. Банерите при кликане върху тях, трябва да водя до специално изработената подстраница на кампанията в интернет страницата на фондация „Асоциация Анимус“, където ще има детайла информация за рисковете от трафик на хора и трудова експлоатация, както и какви са начините хората да се предпазят.

– Кратък видеоклип (до 20 сек.), който да привлича вниманието на хората и като резултат да повишава информираността на хората за проблемите и рисковете от въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация.

Общ бюджет на кампанията и на това обявление е 25 000 лв.

Специални изисквания

Всички материали трябва да съдържат информация за Горещата телефонна линия за жертви на насилие и трафик на хора, управлявана от фондация „Асоциация Анимус“ и информация за финансиращата организация. Всички материали трябва да съдържат логото на „Асоциация Анимус“ и финансиращата организация – Швейцарската агенция сътрудничество и развитие.

Изисквания към участниците:

▪ да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите услуги;

▪ да познават специфичните параметри на предоставяната услуга и да са запознати с темата трафик на хора и да имат опит в разработването на социални кампании;

▪ да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.

Допълнителна информация можете да бъде получите ТУК или на тел: 02/983 52 05, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч.

Краен срок

Офертите на заинтересованите лица се подават във фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. „Екзарх Йосиф” № 85, София 1000, не по-късно от 18.00 часа на 22.05.2017 г. Можете да подавате офертите и по електронен път на адрес animus@animusassociation.org и до г-жа Надя Кожухарова, координатор на проекта на nadia.bk@animusassociation.org.