Какво може да помогне със справянето с насилието срещу жени по време на борбата с COVID-19

Microsoft Word - WHO 1.docx

Препоръките на СЗО

Тъй като се въвеждат мерки за социално дистанциране и хората се насърчават да стоят у дома, рискът за насилие от интимен партньор вероятно ще се увеличи. Например:

  • Вероятността жените в насилствени отношения и техните деца да бъдат изложени на насилие се увеличава драстично, тъй като членовете на семейството прекарват повече време в тесен контакт и семействата се изправени пред потенциални икономически загуби или загуба на работа.
  • По време на пандемията жените понасят основната тежест от домашните задължения в семейството. Затварянето на училищата допълнително утежнява ситуацията и повишава нивата на стрес.
  • Прекъсването на работните взаимоотношения, включително за жени (голяма част от които са неформални работници със заплата), ще намали достъпа до продукти и услуги от първа необходимост и ще увеличи стреса върху семействата, с потенциал да изостри конфликтите и насилието.
  • Насилниците могат да използват мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, за оправдание да упражняват власт и контрол върху своите партньори, както и да да намалят допълнително достъпа им до услуги, помощ и психосоциална подкрепа.

Тъй като здравните системи са подложени на огромен стрес, за да отговорят на натоварването от COVID-19, достъпът до жизненоважни услуги за сексуално и репродуктивно здраве, включително за жени, подложени на насилие, вероятно ще стане по-ограничен. Възможно е други услуги, като горещи линии, кризисни центрове, приюти, правна помощ и услуги за защита също да намалеят. Това допълнително ще намали достъпа до малкото източници на помощ, до които имат достъп жените страдащи от домашно насилие.

Препоръките на СЗО можете да прочетете в линка:

ПРЕПОРЪКИ НА СЗО